นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สภาส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณกว้างเซโตะอุจิซันโตชิ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สภา”) ได้รับมอบผ่านเว็บไซต์เส้นทางท่องเที่ยวเซโตะอุจิซันโตจะถูกนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมดังต่อไปนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนบุคคล (รู้ว่าเป็นข้อมูลของใคร) ได้ เช่น ที่อยู่ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ฯลฯ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เมืองคุราชิกิ เมืองนารูโตะ และเมืองโคโตฮิระโชเก็บรวบรวมผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ ตามหลักแล้วจะเป็นการรับมอบข้อมูลโดยความสมัครใจของผู้ใช้งาน

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แม้จะไม่เข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม เว็บไซต์นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อโดเมน, IP แอดเดรส ข้อมูลที่ดูในเว็บไซต์นี้ ฯลฯ คุกกี้ (ข้อมูลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน และถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์) อาจถูกนำมาใช้เพื่อระบุข้อมูลการเข้าถึงที่แม่นยำ และเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการแสดงผลของเบราว์เซอร์ให้ดียิ่งขึ้น

4. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ในขอบเขตวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมที่ระบุไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้า

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานจะถูกจัดการอย่างเหมาะสม และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการรั่วไหล นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง ฯลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปจะถูกลบอย่างปลอดภัยทันที

7. ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้งาน SNS

สำหรับบริการโซเชียลมีเดีย (SNS) บางส่วน หากมีการเรียกดูเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง “ปุ่ม” ฯลฯ ของ SNS ต่างๆ ID ผู้ใช้และข้อมูลเว็บไซต์ที่เข้าถึง ฯลฯ อาจถูกส่งโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์ดังกล่าวไปยัง SNS ถึงแม้จะไม่ได้กด “ปุ่ม” ฯลฯ ก็ตาม รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูใน “ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้งาน SNS” (โฮมเพจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซเชียลมีเดียอื่นๆ ฯลฯ ที่ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆ

8. การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ SNS

สำหรับปุ่ม “ถูกใจ” ใน Facebook (ปลั๊กอินโซเชียลของ Facebook) กรุณาดูที่นโยบายข้อมูลของบริษัท Facebook (เว็บไซต์ของบริษัท Facebook )

สำหรับปุ่ม “ทวีต” ใน Twitter กรุณาดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Twitter (เว็บไซต์ของบริษัท Twitter )

สำหรับปุ่ม “ส่งทาง LINE” ของ LINE (ปลั๊กอินของ LINE) กรุณาดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท LINE (เว็บไซต์ของบริษัท LINE )

สำหรับโค้ดฝังวิดีโอของ Youtube และ Google+ กรุณาดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Google (เว็บไซต์ของบริษัท Google )

9. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเพจนี้

สำนักงาน สภาส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณกว้างเซโตะอุจิซันโตชิ

เมืองคุราชิกิ : 640 นิชินากะชินเด็น เมืองคุราชิกิ จังหวัดโอกายามะ รหัสไปรษณีย์ 710-8565 โทร +81 86-426-3411

เมืองนารูโตะ : 170 มินามิฮามะ ฮิกาชิฮามะ มูยะโช เมืองนารูโตะ จังหวัดโทคุชิมะ รหัสไปรษณีย์ 772-8501 โทร +81 88-684-1745

เมืองโคโตฮิระโช : 817-10 เอะไน โคโตฮิระโช นากาตะโดกุน จังหวัดคางาวะ รหัสไปรษณีย์ 766-8501 โทร +81 877-75-6710

10. จัดทำเมื่อ (วันที่อัปเดต)

วันที่ 1 เมษายน 2021