ภาพรวมของธุรกิจ

บทนำ

สภาส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณกว้างเซโตะอุจิซันโตชิ ประกอบด้วยสามเมืองหลักที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (เมืองคุราชิกิ เมืองนารูโตะ และเมืองโคโตฮิระโช) ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยทางด่วนเซโตะชูโอ ทางด่วนทาคามัตสึและทางด่วนโกเบ อะวาจิ นารูโตะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่ในวงกว้างที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างสมาชิก

วันที่ก่อตั้ง : วันที่ 1 เมษายน ปี 2003

งานหลัก