เส้นทางชมเขตคุราชิกิบิคังอย่างเต็มอิ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในตัวอย่างเส้นทาง

  1. เขตคุราชิกิบิคัง
  2. ล่องเรือในแม่น้ำคุราชิกิกาวะ
  3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮาระ
  4. จุดชมวิววาชูซัง