เส้นทางเพลิดเพลินกับโคโตฮิระอย่างเต็มอิ่ม

Tourist Spots in this Sightseeing Route

  1. ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ (วิหารหลัก)
  2. โรงเรียนนากาโนะอุด้ง สาขาโคโตฮิระ
  3. อดีตโรงละคร คอนปิระ แกรนด์ เธียร์เตอร์ (คานะมารุซะ)
  4. สวนสาธารณะโคโตฮิระ
  5. พิพิธภัณฑ์เหล้าสาเก คินเรียว โนะ ซาโตะ
  6. น้ำพุร้อนโคโตฮิระ อนจุกุ ชิกิชิมะคัง น้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า
  7. เดินเล่นที่โอะโมเตะซันโด
  8. สะพานซายะบาชิ
  9. ประภาคารทาคาโทโร