เส้นทางท่องเที่ยวโคโตฮิระแบบสนุกทั้งครอบครัว

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในตัวอย่างเส้นทาง

  1. ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ (วิหารหลัก)
  2. โรงเรียนนากาโนะอุด้ง สาขาโคโตฮิระ
  3. อดีตโรงละคร คอนปิระ แกรนด์ เธียร์เตอร์ (คานะมารุซะ)
  4. พิพิธภัณฑ์การเดินเรือโคโตฮิระ (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
  5. พิพิธภัณฑ์เหล้าสาเก คินเรียว โนะ ซาโตะ
  6. น้ำพุร้อนโคโตฮิระ อนจุกุ ชิกิชิมะคัง น้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า
  7. เดินเล่นที่โอะโมเตะซันโด