เส้นทางเที่ยวชมวัฒนธรรมของโคโตฮิระ

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในตัวอย่างเส้นทาง

  1. ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ (วิหารหลัก)
  2. โอะโมเตะโชอิน
  3. พิพิธภัณฑ์ทาคาฮาชิ ยูอิจิคัง
  4. ทะการะโมโนคัง
  5. ตระเวนชิมอุด้ง
  6. พิพิธภัณฑ์เหล้าสาเก คินเรียว โนะ ซาโตะ
  7. น้ำพุร้อนโคโตฮิระ อนจุกุ ชิกิชิมะคัง น้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า
  8. อดีตโรงละคร คอนปิระ แกรนด์ เธียร์เตอร์ (คานะมารุซะ)
  9. สะพานซายะบาชิ
  10. ประภาคารทาคาโทโร