Kotohira Cultural Spots Tour

Tourist Spots in this Sightseeing Route

  1. Kotohira-gu Shrine (Go-hon-gu main shrine)
  2. Omote-shoin (Reception Hall)
  3. Takahashi Yuichi House
  4. Homotsu-kan (Treasure Hall)
  5. Touring Udon Restaurants
  6. Kinryo-no-sato (Sake Museum)
  7. Kotohira Onsen Onyado Shikishimakan’s Foot Spa
  8. Former Konpira Grand Theatre (Kanamaruza)
  9. Sayabashi Bridge
  10. Takatoro (High Lantern)