Sightseeing Routes

Sightseeing Routes in Kurashiki Area

Family Fun in Kurashiki

See this route

Kurashiki “Slow” Bikan Area

See this route

One-Day Kurashiki Course
(incl. night view)

See this route

Sightseeing Routes in Naruto Area

Family Fun in Naruto

See this route

Visit Two Major Tourist Spots in Naruto

See this route

Loiter around Naruto Road

See this route

Sightseeing Routes in Kotohira Area

Family Fun in Kotohira

See this route

Kotohira Cultural Spots Tour

See this route

The full “Kotohira”-Experience

See this route